Nová hra -PODSTATNÁ JMÉNA.

Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen.
Vyzkoušejte.