Výukové hry

Kliknutím na obrázek nebo tlačítko spustíte cvičení ve svém prohlížeči. Pro cvičení ve formátu FLASH
musíte použít prohlížeč s povoleným FLASH pluginem (doporučujeme chrome).

Nově jsme přidali záložku JAZYKY, kde budou postupně doplňovány interaktivní hry na výuku cizích
jazyků.


Pro nejmenší

Co kam patří?zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání obrázků.
Skládejte obrázky z dílk(puzzle). Volitelná obtížnost.
Co kam patří?zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Světové strany.
Hra procvičí znalosti a orientaci ve světových stranách.Hra je
ozvučena.
Velikost, čas, počet...zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Omalovánky podle vzoru.
Vybarvěte obrázky podle vzoru.
Velikost, čas, počet...zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Člověče s otázkami.
Člověče nezlob se pro 2 hráče na 8 různých témat. Postoupíte dál,
pokud správně odpovíte na jednoduchou otázku. Hra je ozvučena.
Velikost, čas, počet...zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Co kam patří?
Přiřaťe obrázky do správných kategorií.
Velikost, čas, počet...zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Velikost, čas, počet…
Porovnejte na obrázcích velikost, časovou posloupnost a množství…
Reflexyzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání obrázků.
Sestavte ze vzorů ten správný obrázek…
Reflexyzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Reflexy.
Procvičte svojí rychlost při výběru správné barvy, obrázku nebo
tvaru…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Spojování obrázků.
Procvičte vizuomotoriku, orientaci v prostoru a postřehování při
spojování stejných obrázků…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Spojování bodů.
Procvičte vizuomotoriku, orientaci v prostoru a postřehování při
spojování bodů podle předlohy…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zraková paměť.
Procvičte a vyzkoušejte si svojí zrakovou paměť…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání slova z písmen
Najděte, která písmena danné slovo obsahuje…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rozpoznávání tvarů.
Podle vzoru určíte správný stín. S rotací nebo bez, obrázky nebo
geometrické tvary.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Poznávání obrázků – test.
Vyberte správný obrázek podle jeho názvu testu. Hra je ozvučena.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Poznávání obrázků.
Vyberte správný obrázek podle jeho názvu, dle kategorií. Zjistíte i
jeho anglický nebo německý překlad.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Klasické pexeso.
Klasické pexeso podle kategorií.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Souboj 1
Hra pro dva hráče (skupiny) na principu člověče nezlob se, na téma
prvouky první třídy (jaro, léto, podzim, zima).
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Souboj 2
Hra pro dva hráče (skupiny) na principu člověče nezlob se, na téma
prvouky druhé třídy (doprava, rostliny, tělo, zvířata).
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Hra s obrázky
Hra s jednoduchými obrázky. Nejdříve obrázek složte dohromady a poté
ho podle předlohy vybarvěte.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Prvouka s balónky
Hra procvičuje prvouku první třídy. Je určena pro jednoho a zadává
otázky v časovém intervalu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Prvouka s motýlky
Hra procvičuje prvouku druhé třídy. Je určena pro jednoho a zadává
otázky v časovém intervalu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Znáte svoje tělo?
Hra procvičuje jednotlivé části lidského těla. Je určena pro jednoho
žáka a zadává otázky formou testu.
Abecedazobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání písmen
Skládání písmen jako puzzle…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rostliny 1
Hra procvičuje poznávání rostlin v rámci prvouky druhé třídy. Je
určena pro jednoho žáka a zadává otázky jednotlivě nebo formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zvířata 1
Hra procvičuje poznávání zvířat v rámci prvouky druhé třídy. Je
určena pro jednoho žáka a zadává otázky jednotlivě nebo formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Roční období.
Jaké měsíce patří do jakého ročního období?Jak jdou dny a měsíce po
sobě?/td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dopravní značky.
Hra pro jednoho hráče na procvičení dopravních značek jednotlivě i
formou testu. Je možné zvolit obtížnost.

Matematika

Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Písemné sčítání a odčítání.
Nekonečný proud příkladů na písemné sčítání a odčítání.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Desetinná čísla.
Procvičení početních operací s desetinnými čísly. Je určena pro
jednoho žáka a zadává příklady jednotlivě i formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Římská čísla.
Procvičení převodu římských čísel na řecká a naopak. Je určena pro
jednoho žáka a zadává příklady jednotlivě i formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dělení se zbytkem (3,4,5,6).
Naučíte se, jak dělit se zbytkem a procvičíte na příkladech s
nápovědou.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dělení se zbytkem (6,7,8,9).
Naučíte se, jak dělit se zbytkem a procvičíte na příkladech s
nápovědou.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Malá násobilka.
Nekonečný proud příkladů na malou násobilku.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Matematické pexeso.
Matematické pexeso, volitelně na sčítání nebo odčítání.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do 5.
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 5.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do .
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 10.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do 20.
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 20. Možnost volit s
přechodem desítky.
Rozklad číselzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rozklad čísel.
Nekonečný proud příkladů na rozklad čísel.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Kalkulačka.
Jednoduchá kalkulačka.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Číselné osy.
Práce s číselnou osou (5,,20).
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Porovnávání čísel.
Nekonečný proud příkladů na porovnávání čísel (5,,20).
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Krácení zlomků.
Nekonečný proud příkladů na krácení zlomků. U každého příkladu lze
znázornit postup výpočtu v jednotlivých krocích.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zlomky.
Nekonečný proud příkladů na počítání se zlomky. U každého příkladu
lze znázornit postup výpočtu v jednotlivých krocích.

Čeština

Abecedazobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Slovesa.
Určení osoby, čísla a času u sloves …
Abecedazobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání písmen
Skládání písmen jako puzzle…
Abecedazobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Abeceda
Řazení písmen a slov dle abecedy…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – vyjmenovaná slova
Procvičení vyjmenovaných slov podle písmen i souhrnně…
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – ů/ú, je/ě, mně/mě, s/z
Procvičení psaní ů/ú, je/ě, mně/mě, s/z.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – i/y
Procvičení psaní i/y.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Šibenice.
Uhádni slova nebo přísloví v klasické hře šibenice.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání slov.
Složte slovo z jednotlivých písmen.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Pexeso.
Utvořte dvojice podle obrázků nebo počátečních písmen.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Vyjmenovaná slova.
Procvičení vyjmenovaných slov jednotlivě i formou testu. Je možné
cvičit po jednotlivých písmenech nebo najednou.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Písmena M,P,D,B.
Přiřazování písmen k obrázkům.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Písmena K,L,N,S.
Přiřazování písmen k obrázkům.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Písmena C,O,R,V.
Přiřazování písmen k obrázkům.

Zeměpis

Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa řek ČR.
Práce se slepou mapou řek ČR. Lze buď po kliknutí na řeku zobrazit
všechny údaje o ní, nebo testovat kde řeka leží. Volitelně ve dvou stupních obtížnosti.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa hor ČR.
Práce se slepou mapou hor a nížin ČR. Lze buď po kliknutí na objekt
zobrazit všechny údaje o něm, nebo testovat kde leží.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa měst ČR.
Práce se slepou mapou měst ČR. Lze buď po kliknutí na město zobrazit
všechny údaje o něm, nebo testovat kde město leží.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Kontinenty.
Umístěte kontinenty tam, kam patří.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Asie.
Procvičování znalostí vlajek asijských států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Ameriky.
Procvičování znalostí vlajek amerických států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Afriky.
Procvičování znalostí vlajek afrických států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Austrálie.
Procvičování znalostí vlajek australských států. Jednotlivě nebo
formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Evropy.
Procvičování znalostí vlajek evropských států. Jednotlivě, nebo
formou testu.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naši sousedé.
Znáte naše sousední země. Dokážete je na mapě správně umístit?

Příroda

Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Převod jednotek.
Procvičte si převod jednotek délky, hmotnosti, obsahu a objemu s
vizualizací výsledku.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše houby.
Výuka a procvičení znalosti našich hub.
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Plazivci a ryby ČR.
Procvičování znalostí našich plazů, obojživelníků a ryb. Jednotlivě
nebo formou testu./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Savci ČR.
Procvičování znalostí našich savců. Jednotlivě nebo formou testu./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Savci v zoo.
Procvičování znalostí savců, kteří nežijí u nás. Jednotlivě nebo
formou testu./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Ptáci ČR.
Procvičování znalostí našich ptáků. Jednotlivě nebo formou testu./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anatomie květiny.
Z čeho se skládá květina?/td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Sluneční soustava.
Jak jdou po sobě planety ve sluneční soustavě?/td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Roční období.
Jaké měsíce patří do jakého ročního období?Jak jdou dny a měsíce po
sobě?/td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Mendělejevova tabulka.
Interaktivní periodická tabulka prvků s jejich popisem a možností
testování znalosti značek prvků./td>

Dějepis

Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Osobnosti naší země.
Naučte se poznávat významné osobnosti naší historie./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naši prezidenti.
Naučte se poznávat naše prezidenty./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
7 divů světa – novověké.
Poznejte 7 novověkých divů světa./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
7 divů světa – starověké.
Poznejte 7 starověkých divů světa./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Stavební slohy.
Poznejte stavební slohy…/td>

Jazyky

Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Poslouchej anglická slovíčka.
Přiřazování obrázků podle poslechu anglických slov./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglické pexeso.
Anglické pexeso podle témat s výslovností./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německé pexeso.
Německé pexeso podle témat s výslovností./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Anglická slovíčka podle témat s výslovností./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Německá slovíčka podle témat s výslovností./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Anglická slovíčka podle témat s výslovností jiným způsobem…/td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Německá slovíčka podle témat s výslovností./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglické omalovánky.
Omalovánky, na kterých se naučíte anglické názvy barev./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německé omalovánky.
Omalovánky, na kterých se naučíte německé názvy barev./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická šibenice.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá šibenice.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše tělo anglicky.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby, konkrétně
částí lidského těla./td>
Skládání slovzobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše tělo německy.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby, konkrétně
částí lidského těla./td>

15 komentářů u „Výukové hry

 1. Jarmila Muchová

  Dobrý den,
  nemohu vyzkoušet demoverzi, jelikož po kliknutí na obrázek nebo název se mi objeví tmavá obrazovka a nic.
  Nevím, co dělám špatně.
  Děkuji.
  Muchová

  1. adminkedar Autor příspěvku

   Dobrý den, chyba bude pravděpodobně v nastavení vašeho prohlížece (chrome), kde není nainstalován flash player. Zkuste otevřít hry v jiném prohlížeči nebo jiném počítači, případně si stáhněte flashplayer z této adresy.

 2. Trenčianska

  Demoverze zelenina. Nastavil se obrázek , ale neobjevil se správný popis, nebylo z čeho vybrat. Př. obrázek fazole, ale nebylo slovo fazole. Kde je chyba?

  1. adminkedar Autor příspěvku

   Děkujeme za upozornění, byla to programátorská chyba, vzniklá pří aktualizaci aplikace. Již jsme to u této konkrétní hry napravili.

 3. SK

  Dobrý den, obecně Vašemu počinu tleskám. Výukové hry jsou super. Zkoušela jsem matematiku, desetinná čísla. Bohužel výsledky neakceptují desetinnou čárku, požadují tečku. Enter výsledek vymaže, očekávala bych spíš jeho potvrzení. Tabelátor při skákání po polích v testu přeskočí I mimo políčka k vyplnění. A nakonec vyhodnotí správné výsledky jako chybné. Ráda bych doporučila rodičům smysluplné hry pro děti, Vaše nabídka má zatím spíše vice much než méně. Až je dopracujete k funkčnosti, ráda vyzkouším znovu. SK

  1. adminkedar Autor příspěvku

   Dobrý den, díky za připomínku, snad si náš programátor (tedy já) od teď vždy uvědomí, že jsou i jiné způsoby ovládání počítače, než myší a dotykem…Opraveno a doplněno a projdu i další hry, není-li tam stejný problém.

 4. Mgr. Marie Hanzlíková

  V názvu PRVOUKA S MOTÝLI máte hrubku. Opravte to, prosím, ať to mohu předložit žákům. 🙂

 5. VH

  Dobrý den, v prvouce s motýlky je chyba v otázce – odpovědi. Je na semaforu oranžové světlo? Odpověď NE se zobrazuje jako špatná, ačkoli podle vyhlášky je na semaforech ŽLUTÁ a nikoli oranžová. Obecně je toto velice častá chyba.

  1. admin Autor příspěvku

   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Po dlouhé diskuzi jsme se rozhodli tuto otázku nahradit jinou…

 6. LH

  Dobrý den,
  děkuji za nahlédnutí, u ovoce a zeleniny – spellingová chyba u melounu – v aj melon.

 7. Drgová

  Upozornění na chybu:lázeňská k_ra se píše ú, nikoliv ů , které hodnotíte jako správné

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *